Tempatnya Download Aplikasi full Apk, Mod, Pro, Premium untuk semua Sahabat Android.

Sunday, September 24, 2017

Apa Itu Rangkaian Ad Hoc ?


Rangkaian ad hoc yakni rangkaian wireless multihop yang terdiri dari kumpulan mobile nod ( mobile station ) yang bersifat dinamik dan spontan , boleh diaplikasikan di mana pun tanpa menggunakan rangkaian infrastruktur ( mobile ataupun PSTN ) yang telah sedia ada . Ia disebut ad hoc network kerana ia tidak bergantung pada infrastruktur yang sudah sedia ada .

Sifat desentralisasi , protokol routing dinamik , dan mudah untuk diterapkan menjadikan ' rangkaian ad hoc ' sesuai untuk dilaksanakan disaat rangkaian berpusat tidak boleh digunakan ( keadaan darurat ibarat petaka atau konflik ketenteraan ) .

Salah satu kegunaan rangkaian Ad Hoc ini yakni akomodasi membahagikan / share data antar komputer atau laptop sebagai salah satu menjangkakan penukaran data melalui flasdisk yang terdedah kepada virus


Rangkaian Ad Hoc dilihat dari sisi topologi rangkaian merupakan kumpulan dari beberapa nod rangkaian wireless multihop yang dinamik . Setiap nodenya mempunyai antara muka wireless untuk berkomunikasi dengan nod lain . Rangkaian Ad Hoc mempunyai infrastruktur nod rangkaian yang tidak infinit . Rangkaian ini terdiri atas beberapa nod yang bersifat mobile dengan satu atau lebih antara muka pada setiap nodenya . Setiap nod pada rangkaian Ad Hoc harus bisa menjaga performance trafik paket data dalam jaringan tanggapan sifat mobiliti nod dengan cara rekonfigurasi rangkaian . Sebagai tumpuan , kalau ada nod yang beralih yang menjadikan gangguan berupa putus rangkaian , maka nod yang mengalami gangguan tersebut boleh meminta pembentukan laluan link gres untuk meneruskan penghantaran pakej data .


Nod - nod pada rangkaian Ad Hoc tidak hanya berperanan sebagai penghantar dan akseptor data , namun dapat berperanan sebagai penunjang nod yang lain , misalnya mempunyai kemampuan layaknya router . Dengan demikian dibutuhkan adanya routing protokol dalam rangkaian Ad Hoc untuk menunjang proses kirim terima antar nod - nodenya .

Dalam Ad hoc network , setiap nod bertugas dalam merouting data kepada nod lain , jadi penentuan nod mana yang menghantar data dibuat secara dinamik berdasarkan sambungan dari rangkaian itu sendiri .


Dalam rangkaian ad hoc , tidak ada base station , dan tidak ada pengawas yang memantau prestasi rangkaian secara keseluruhan . Sensor yang digunakan di rangkaian ad hoc akan aktif dan cuba untuk menentukan berapa banyak sensor aktif lain yang berada dalam liputan komunikasi . Bersama - sama , sensor kemudian mengumpul maklumat apapun yang mereka perlukan untuk melaksanakan peran kolektif mereka .


Berikut beberapa ciri-ciri rangkaian Ad Hoc :
1 . Multiple wireless link : setiap nod yang mempunyai sifat mobility boleh mempunyai beberapa antara muka yang bersambung ke beberapa nod lain .
2 . Dynamic topology : kerana sifat nod yang mobile , maka topologi jaringannya boleh berubah secara random / rawak . Sebagai alhasil routing protocol mempunyai duduk perkara yang lebih kompleks berbanding dengan rangkaian wired dengan nod yang tetap .
3 . Limited resources : ibarat rangkaian wireless lain , rangkaian Ad Hoc dihadkan oleh duduk perkara kuasa dan kapasiti memori .
Sumber https://faiz-tutorial.blogspot.co.id/

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Apa Itu Rangkaian Ad Hoc ?